กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home

 

การประชุมวางแผนการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์) พร้อมคณะครูแล...

 

การตรวจสอบระบบงานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์) พร้อมด้วยคณะค...

 

โครงการปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์) พร้อมด้วยนายน...

 

โครงการอบรมการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ (รุ่นที่ 6)

นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์) พร้อมด้วยนางส...

.:: กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR) ::.

การจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ re-skill และ up-skill

การจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ re-skill และ up-skill การขับเคลื่อนใน 5 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ ความคิดสร้างสรรค์ และอาชีพเฉพาะทาง

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศกำหนดการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2564

กำหนดการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทดสอบในวันที่ 2-3 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา สพม.20 (อุดรธานี)

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศกำหนดการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้สอบระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ 2/2563 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทดสอบในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามสอบ กศน.อำเภอเพ็ญ

อ่านเพิ่มเติม...
 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกันยายน 2564

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกันยายน 2564 (วันที่ 10-21 กันยายน 2564)

อ่านเพิ่มเติม...
 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2564

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2564 (วันที่ 6 กันยายน 2564)

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศเลื่อนการทดสอบระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ 1/2564

ประกาศเลื่อนการทดสอบระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ 1/2564 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เดิมเป็นวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เลื่อนไปเป็นวันวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา เวลา 08.30-15.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.niets.or.th

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศกำหนดการทดสอบระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ 1/2564

กำหนดการทดสอบระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ 1/2564 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา เวลา 08.30-15.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.niets.or.th

อ่านเพิ่มเติม...
 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (วันที่ 28 สิงหาคม 2564)

อ่านเพิ่มเติม...
 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564)

อ่านเพิ่มเติม...
 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564)

อ่านเพิ่มเติม...
 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (วันที่ 13 สิงหาคม 2564)

อ่านเพิ่มเติม...
 

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร (12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ)

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม...
 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (วันที่ 12 สิงหาคม 2564)

อ่านเพิ่มเติม...
 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (วันที่ 12 สิงหาคม 2564)

อ่านเพิ่มเติม...
 
หน้า 7 จาก 38

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์

คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์

 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์

VTR สรุปผลการดำเนินงาน (การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ : RBM) ประจำปีงบประมาณ 2564


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1182
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1975
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3157
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9428
mod_vvisit_counterเดือนนี้37224
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว50964
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1265268

We have: 20 guests online
IP ของคุณ: 54.161.98.96
 , 
วันที่ 25 ม.ค. 2022