.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

กศน.ตำบลดอนกลอย จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ วิธีการเพาะต้นกล้าฟ้าทะลายโจร "ล้านเมล็ดพันธุ์ สู้ภัยโควิด"

นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์) พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบลดอนกลอย และประชาชน จัดกิ…
กันยายน 17, 2021

กศน.ตำบลบ้านแดง จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ วิธีการเพาะต้นกล้าฟ้าทะลายโจร "ล้านเมล็ดพันธุ์ สู้ภัยโควิด"

นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์) พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบลบ้านแดง และประชาชน จัดกิ…
กันยายน 16, 2021

กศน.ตำบลนาทราย จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ วิธีการเพาะต้นกล้าฟ้าทะลายโจร "ล้านเมล็ดพันธุ์ สู้ภัยโควิด"

นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์) พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบลนาทราย และประชาชน จัดกิจ…
กันยายน 15, 2021