สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (DOLE-PBR)

Home

 

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566

นายเทพพร เต็มตาวงษ์ (ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอพ...

 

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566

นายเทพพร เต็มตาวงษ์ (ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอพ...

 

นายเทพพร เต็มตาวงษ์ (รก.ผอ.กศน.อ.พบร.) เป็นผู้ช่วยวิทยากร ร่วมให้การอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย

นายเทพพร เต็มตาวงษ์ (ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอพ...

 

การประชุมวางแผนการดำเนินงาน เดือนมกราคม 2566 (ครั้งที่ 2)

นายเทพพร เต็มตาวงษ์ (ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอพ...

.:: ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพิบูลย์รักษ์ (สกร.) จังหวัดอุดรธานี ::.

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา, ม.ต้น, ม.ปลาย หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2566 (ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน) ยื่นใบสมัครได้ที่ ศกร.ตำบล (ที่ท่านอยู่อาศัย) ศกร.ตำบลนาทราย, ศกร.ตำบลบ้านแดง, ศกร.ตำบลดอนกลอย, สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประชาสัมพันธ์ "ไทยมีงานทำ เพิ่มโอกาสได้งานทำ" ประจำเดือน กันยายน 2566

กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ Infographic ประชาสัมพันธ์ "ไทยมีงานทำ เพิ่มโอกาสได้งานทำ" ประจำเดือน กันยายน 2566

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ Infographic ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม...
 

กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย)

กำหนดการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทดสอบในวันที่ 16-17 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา สพม.อด.

อ่านเพิ่มเติม...
 

ตารางสอบระดับชาติ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการทดสอบระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ 1/2566 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา เวลา 08.30-15.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.niets.or.th

อ่านเพิ่มเติม...
 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2566 (ศสกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2566 (ศสกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์)

อ่านเพิ่มเติม...
 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2566 (ศสกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2566 (ศสกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์)

อ่านเพิ่มเติม...
 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 (ศสกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 (ศสกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์)

อ่านเพิ่มเติม...
 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 (ศสกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 (ศสกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์)

อ่านเพิ่มเติม...
 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 (ศสกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 (ศสกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์)

อ่านเพิ่มเติม...
 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 (ศสกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 (ศสกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์)

อ่านเพิ่มเติม...
 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 (ศสกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 (ศสกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์)

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศ งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2566

กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ประกาศ งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม...
 
หน้า 1 จาก 64

Main Menu


ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์

คณะบุคลากร สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์

 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์

.:: FACEBOOK PAGE สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ::.


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้606
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1089
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้15291
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว13759
mod_vvisit_counterเดือนนี้606
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว59694
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด2283284

We have: 22 guests online
IP ของคุณ: 3.236.46.172
 , 
วันที่ 01 ต.ค. 2023