สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (DLEC-PBR)

Home

 

การบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือสังคม

นางอัญรินทร์ เอื้อมอุ่นรักษ์ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ปฏิบัติห...

 

การประชุมสัญจรประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 1/2567

นางอัญรินทร์ เอื้อมอุ่นรักษ์ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ปฏิบัติห...

 

การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นางอัญรินทร์ เอื้อมอุ่นรักษ์ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ปฏิบัติห...

 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและรักการอ่าน "น้อมใจภักดิ์ปกป้องและถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

นางอัญรินทร์ เอื้อมอุ่นรักษ์ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ปฏิบัติห...

.:: ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพิบูลย์รักษ์ (สกร.) จังหวัดอุดรธานี ::.

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับเลือกสรรเป็นจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับเลือกสรรเป็นจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ

อ่านเพิ่มเติม...
 

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นการรณรงค์ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญและได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม...
 

กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย)

กำหนดการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ทดสอบในวันที่ 21-22 กันยายน 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา สพม.อุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศ กำหนดการสอบซ่อมหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ กำหนดการสอบซ่อมหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศ ปฏิทินการดำเนินงานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศ ปฏิทินการดำเนินงานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

อ่านเพิ่มเติม...
 

การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปีงบประมาณ 2567 (ศกร.ตำบลนาทราย)

การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปีงบประมาณ 2567 (ศกร.ตำบลนาทราย)

อ่านเพิ่มเติม...
 

การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปีงบประมาณ 2567 (ศกร.ตำบลดอนกลอย)

การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปีงบประมาณ 2567 (ศกร.ตำบลดอนกลอย)

อ่านเพิ่มเติม...
 

การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปีงบประมาณ 2567 (ศกร.ตำบลบ้านแดง)

การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปีงบประมาณ 2567 (ศกร.ตำบลบ้านแดง)

อ่านเพิ่มเติม...
 

คำสั่ง สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ที่ 011/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

คำสั่ง สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ที่ 011/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม...
 

คำสั่ง สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ที่ 010/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการดำเนินสอบปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

คำสั่ง สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ที่ 010/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการดำเนินสอบปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม...
 
หน้า 1 จาก 74

Main Menu


ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์

คณะบุคลากร สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์

 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • คณะบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์

.:: FACEBOOK PAGE สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ::.


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1927
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้5058
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้31366
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว32848
mod_vvisit_counterเดือนนี้98595
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว104765
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด2898917

We have: 38 guests online
IP ของคุณ: 44.221.73.157
 , 
วันที่ 22 มิ.ย. 2024