กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) 207
2 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2561 129
3 กำหนดการปฐมนิเทศ/เปิดภาคเรียนที่ 2/2561 130
4 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 147
5 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2561 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 196
6 ขอเชิญร่วมงานมหกรรม กศน.อุดรธานี ปี 2561 "ดอกไม้บาน หอมทั่วถิ่น กศน.ตำบล 4G" 163
7 กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 144
8 กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ 1/2561 159
9 กำหนดการสอบกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 246
10 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 176
11 ขอเชิญซื้อดอกมะลิเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 215
12 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 245
13 กำหนดการทดสอบระดับชาติ N-NET ครั้งที่ 1/2561 และครั้งที่ 2/2561 276
14 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 176
15 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2561 196
16 สำนักงาน กศน. ประกาศรับสมัครฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พ.ศ.2561 202
17 สำนักงาน กศน. ประกาศรับสมัครฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา 206
18 สำนักงาน กศน. ประกาศรับสมัครฯ บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา (ประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้) 197
19 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 210
20 รายงานผลการดำเนินงานฯ ไตรมาส 1 (ปงม.2561) 247
21 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนเมษายน 2561 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 205
22 ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ระดับประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย) 273
23 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2561 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 246
24 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 218
25 กำหนดการทดสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 209
26 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 196
27 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2561 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 246
28 ประกาศผลการตัดสินการประกวดธิดาโคมลม ประจำปี 2560 406
29 คำขวัญวันเด็ก 2561 จากนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 294
30 ประกาศรับสมัครสาวงามฯ ธิดาโคมลม ประจำปี 2560 "MISS KHOMLOM PIBOONRAK 2017" 611
31 พิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ที่ 22 ธ.ค. 60 271
32 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 257
33 [ด่วนที่สุด] ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาฯ 1 อัตรา 375
34 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9 341
35 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 259
36 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนตุลาคมน 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 248
37 คู่มือการจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ สำนักงาน กศน. 1040
38 กำหนดการทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560 หลักสูตร ปวช. 304
39 กำหนดการทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560 นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 375
40 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเปิดโลกงานอาชีพ "กศน.อุดรธานี ปี 60 ยุคดิจิทัล" 355
41 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 323
42 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมแห่งการเรียนรู้ "Open House" ประจำปี 2560 306
43 กำหนดการทดสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 342
44 ประกาศให้นักศึกษา ปวช.ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์ศึกษาดูงาน 311
45 ประกาศให้นักศึกษาทุกระดับ เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีฯ 325
46 เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นสรุปเนื้อหาหนังสือเรียน กศน. 304
47 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 230
48 คู่มือการปฏิบัติงานของหัวหน้า กศน.ตำบล 386
49 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 335
50 คำขวัญ/สาส์นของ รมต.ศธ. เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 313
 
หน้า 1 จาก 4