กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2561 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 185
2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 154
3 กำหนดการทดสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 142
4 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 137
5 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2561 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 155
6 ประกาศผลการตัดสินการประกวดธิดาโคมลม ประจำปี 2560 291
7 คำขวัญวันเด็ก 2561 จากนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 194
8 ประกาศรับสมัครสาวงามฯ ธิดาโคมลม ประจำปี 2560 "MISS KHOMLOM PIBOONRAK 2017" 511
9 พิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ที่ 22 ธ.ค. 60 161
10 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 190
11 [ด่วนที่สุด] ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาฯ 1 อัตรา 284
12 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9 251
13 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 180
14 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนตุลาคมน 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 192
15 คู่มือการจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ สำนักงาน กศน. 399
16 กำหนดการทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560 หลักสูตร ปวช. 214
17 กำหนดการทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560 นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 288
18 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเปิดโลกงานอาชีพ "กศน.อุดรธานี ปี 60 ยุคดิจิทัล" 278
19 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 236
20 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมแห่งการเรียนรู้ "Open House" ประจำปี 2560 198
21 กำหนดการทดสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 235
22 ประกาศให้นักศึกษา ปวช.ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์ศึกษาดูงาน 231
23 ประกาศให้นักศึกษาทุกระดับ เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีฯ 241
24 เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นสรุปเนื้อหาหนังสือเรียน กศน. 205
25 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 162
26 คู่มือการปฏิบัติงานของหัวหน้า กศน.ตำบล 227
27 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 251
28 คำขวัญ/สาส์นของ รมต.ศธ. เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 226
29 ขอเชิญนักศึกษาร่วมโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2560 219
30 ขอเชิญนักศึกษาร่ว่มโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 265
31 โครงการ "STEM เพื่อการศึกษา" ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 277
32 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 199
33 ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2560 4519
34 โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 215
35 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "กศน.พิบูลย์รักษ์เกมส์" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 290
36 กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 307
37 ประกาศการมอบวุฒิการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 223
38 ขอเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมกันทำดอกไม้จันทน์ วันที่ 22-29 พ.ค. 60 300
39 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 228
40 ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 308
41 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนเมษายน 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 326
42 คู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. 738
43 รวมลิงค์ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560 293
44 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 419
45 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2559 322
46 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 307
47 กำหนดการทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (หลักสูตร ปวช.) 427
48 กำหนดการทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 385
49 ขอเชิญนักศึกษาทุกระดับการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาดฯ ภาคเรียนที่ 2/2559 396
50 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 434
 
หน้า 1 จาก 4