กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศรับสมัครสาวงามฯ ธิดาโคมลม ประจำปี 2560 "MISS KHOMLOM PIBOONRAK 2017" 166
2 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 158
3 [ด่วนที่สุด] ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาฯ 1 อัตรา 220
4 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9 220
5 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 152
6 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนตุลาคมน 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 167
7 คู่มือการจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ สำนักงาน กศน. 238
8 กำหนดการทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560 หลักสูตร ปวช. 159
9 กำหนดการทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560 นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 233
10 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเปิดโลกงานอาชีพ "กศน.อุดรธานี ปี 60 ยุคดิจิทัล" 248
11 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 177
12 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมแห่งการเรียนรู้ "Open House" ประจำปี 2560 150
13 กำหนดการทดสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 177
14 ประกาศให้นักศึกษา ปวช.ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์ศึกษาดูงาน 200
15 ประกาศให้นักศึกษาทุกระดับ เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีฯ 182
16 เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นสรุปเนื้อหาหนังสือเรียน กศน. 168
17 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 135
18 คู่มือการปฏิบัติงานของหัวหน้า กศน.ตำบล 182
19 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 216
20 คำขวัญ/สาส์นของ รมต.ศธ. เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 195
21 ขอเชิญนักศึกษาร่วมโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2560 185
22 ขอเชิญนักศึกษาร่ว่มโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 243
23 โครงการ "STEM เพื่อการศึกษา" ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 241
24 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 175
25 ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2560 2859
26 โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 187
27 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "กศน.พิบูลย์รักษ์เกมส์" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 205
28 กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 258
29 ประกาศการมอบวุฒิการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 182
30 ขอเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมกันทำดอกไม้จันทน์ วันที่ 22-29 พ.ค. 60 245
31 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 170
32 ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 243
33 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนเมษายน 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 296
34 คู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. 471
35 รวมลิงค์ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560 232
36 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 359
37 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2559 276
38 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 246
39 กำหนดการทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (หลักสูตร ปวช.) 371
40 กำหนดการทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 305
41 ขอเชิญนักศึกษาทุกระดับการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาดฯ ภาคเรียนที่ 2/2559 338
42 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 367
43 คำขวัญเนื่องในวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 312
44 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 297
45 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป, นักวิชาการตรวจสอบภายใน 551
46 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 5 อัตรา 468
47 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2559 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 315
48 กำหนดการมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2559 405
49 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 293
50 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 267
 
หน้า 1 จาก 4