กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2561 139
2 สำนักงาน กศน. ประกาศรับสมัครฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พ.ศ.2561 152
3 สำนักงาน กศน. ประกาศรับสมัครฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา 150
4 สำนักงาน กศน. ประกาศรับสมัครฯ บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา (ประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้) 141
5 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 165
6 รายงานผลการดำเนินงานฯ ไตรมาส 1 (ปงม.2561) 187
7 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนเมษายน 2561 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 161
8 ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ระดับประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย) 233
9 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2561 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 207
10 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 174
11 กำหนดการทดสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 165
12 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 157
13 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2561 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 193
14 ประกาศผลการตัดสินการประกวดธิดาโคมลม ประจำปี 2560 341
15 คำขวัญวันเด็ก 2561 จากนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 237
16 ประกาศรับสมัครสาวงามฯ ธิดาโคมลม ประจำปี 2560 "MISS KHOMLOM PIBOONRAK 2017" 552
17 พิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ที่ 22 ธ.ค. 60 199
18 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 214
19 [ด่วนที่สุด] ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาฯ 1 อัตรา 324
20 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9 285
21 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 209
22 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนตุลาคมน 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 209
23 คู่มือการจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ สำนักงาน กศน. 582
24 กำหนดการทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560 หลักสูตร ปวช. 250
25 กำหนดการทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560 นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 327
26 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเปิดโลกงานอาชีพ "กศน.อุดรธานี ปี 60 ยุคดิจิทัล" 301
27 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 273
28 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมแห่งการเรียนรู้ "Open House" ประจำปี 2560 238
29 กำหนดการทดสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 283
30 ประกาศให้นักศึกษา ปวช.ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์ศึกษาดูงาน 266
31 ประกาศให้นักศึกษาทุกระดับ เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีฯ 277
32 เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นสรุปเนื้อหาหนังสือเรียน กศน. 245
33 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 188
34 คู่มือการปฏิบัติงานของหัวหน้า กศน.ตำบล 271
35 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 287
36 คำขวัญ/สาส์นของ รมต.ศธ. เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 263
37 ขอเชิญนักศึกษาร่วมโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2560 238
38 ขอเชิญนักศึกษาร่ว่มโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 293
39 โครงการ "STEM เพื่อการศึกษา" ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 312
40 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 217
41 ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2560 4649
42 โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 252
43 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "กศน.พิบูลย์รักษ์เกมส์" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 340
44 กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 354
45 ประกาศการมอบวุฒิการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 263
46 ขอเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมกันทำดอกไม้จันทน์ วันที่ 22-29 พ.ค. 60 342
47 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 267
48 ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 352
49 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนเมษายน 2560 เวรกลางวัน และเวรกลางคืน 351
50 คู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. 846
 
หน้า 1 จาก 4