กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home เกี่ยวกับ กศน. ข้อมูลผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF
รูปภาพ ข้อมูลผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์

ชื่อ - สกุล: นางอัญรินทร์ เอื้อมอุ่นรักษ์
ตำแหน่ง:
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสร้างคอม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
วุฒิการศึกษา: การศึกษามหาบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
โทรศัพท์: -
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

*หมายเหตุ : รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อ.พิบูลย์รักษ์
(คำสั่งสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ที่ 198/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)


แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2020 เวลา 12:11 น. )