กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home เกี่ยวกับ กศน. ข้อมูลผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF
รูปภาพ ข้อมูลผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์

ชื่อ - สกุล: นางอัญรินทร์ เอื้อมอุ่นรักษ์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ กศน.
อำเภอพิบูลย์รักษ์
วุฒิการศึกษา: การศึกษามหาบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
โทรศัพท์: -
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

*หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2563


แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2020 เวลา 16:19 น. )