กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home เกี่ยวกับ กศน. บุคลากร กศน. ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF
รูปภาพ ข้อมูลผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์

ชื่อ - สกุล: นางอัญรินทร์ เอื้อมอุ่นรักษ์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ กศน.
อำเภอพิบูลย์รักษ์
วุฒิการศึกษา: การศึกษามหาบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
โทรศัพท์: 08 9841 6170 , 08 1729 7712
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

*หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2563


แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13:45 น. )