กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home เกี่ยวกับ กศน. บุคลากร กศน. เจ้าหน้าที่/พนักงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ และพนักงานทั่วไป

อีเมล พิมพ์ PDF
รูปภาพ ข้อมูลบุคลากร เจ้าหน้าที่ และพนักงานทั่วไป

ชื่อ - สกุล: นางสาวอรวรรณ ศาลา
ตำแหน่ง: บรรณารักษ์
วุฒิการศึกษา: ศิลปศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)
โทรศัพท์: 08 0743 6434
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ชื่อ - สกุล: นายประวิท อินทะวงศ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด: ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลย์รักษ์
วุฒิการศึกษา:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โทรศัพท์: 08 9942 8833
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ชื่อ - สกุล: นางสาวยุภาพร โพธิ์อินทร์
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด: ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลย์รักษ์
วุฒิการศึกษา:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โทรศัพท์: 08 4604 4739
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ชื่อ - สกุล: นางสาวกฤตชนก เคี่ยมคม
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด: ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลย์รักษ์
วุฒิการศึกษา:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โทรศัพท์: 09 0257 5608
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: -


แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2017 เวลา 17:18 น. )