กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF
รูปภาพ ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล: นายวิชัย  ป้องขวาพล
ตำแหน่ง: ประธานกรรมการ
โทรศัพท์: 08 8020 1949
โทรสาร: -
อีเมล: -

ชื่อ - สกุล: นายพุฒิเศรษฐ์  บัวทอสิงห์
ตำแหน่ง: กรรมการ
โทรศัพท์: 08 0181 0781
โทรสาร: -
อีเมล: -

ชื่อ - สกุล: นายลำไย  บุญพา
ตำแหน่ง: กรรมการ
โทรศัพท์: 08 9620 6853
โทรสาร: -
อีเมล: -

ชื่อ - สกุล: นายทองหล่อ  ศรีชัยมูล
ตำแหน่ง: กรรมการ
โทรศัพท์: 08 1734 0764
โทรสาร: -
อีเมล: -

ชื่อ - สกุล: นายจิตรภณ  พลสมัคร
ตำแหน่ง: กรรมการ
โทรศัพท์: 08 5759 8099
โทรสาร: -
อีเมล: -

ชื่อ - สกุล: จ่าสิบเอกสุนาจ  เอื้อมอุ่น
ตำแหน่ง: กรรมการ
โทรศัพท์: 08 6224 3799
โทรสาร: -
อีเมล: -

ชื่อ - สกุล: นายสกล  บุญพา
ตำแหน่ง: กรรมการ
โทรศัพท์: 08 9275 5438
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ชื่อ - สกุล: นางพรพรรณ  ศรีซุย
ตำแหน่ง: กรรมการ
โทรศัพท์: 08 1877 9275
โทรสาร: -
อีเมล: -


ชื่อ - สกุล: นางอัญรินทร์  เอื้อมอุ่นรักษ์
ตำแหน่ง: กรรมการและเลขานุการ
โทรศัพท์: 08 9841 6170 , 08 1729 7712
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: -


แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13:47 น. )