กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF
รูปภาพ ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล: นายวิชัย  ป้องขวาพล
ตำแหน่ง: ประธานกรรมการ
โทรศัพท์: -
โทรสาร: -
อีเมล: -

ชื่อ - สกุล: นายพุฒิเศรษฐ์  บัวทอสิงห์
ตำแหน่ง: กรรมการ
โทรศัพท์: -
โทรสาร: -
อีเมล: -

ชื่อ - สกุล: นายลำไย  บุญพา
ตำแหน่ง: กรรมการ
โทรศัพท์: -
โทรสาร: -
อีเมล: -

ชื่อ - สกุล: นายทองหล่อ  ศรีชัยมูล
ตำแหน่ง: กรรมการ
โทรศัพท์: -
โทรสาร: -
อีเมล: -

ชื่อ - สกุล: นายจิตรภณ  พลสมัคร
ตำแหน่ง: กรรมการ
โทรศัพท์: -
โทรสาร: -
อีเมล: -

ชื่อ - สกุล: จ่าสิบเอกสุนาจ  เอื้อมอุ่น
ตำแหน่ง: กรรมการ
โทรศัพท์: -
โทรสาร: -
อีเมล: -

ชื่อ - สกุล: นายสกล  บุญพา
ตำแหน่ง: กรรมการ
โทรศัพท์: -
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ชื่อ - สกุล: นางพรพรรณ  ศรีซุย
ตำแหน่ง: กรรมการ
โทรศัพท์: -
โทรสาร: -
อีเมล: -


ชื่อ - สกุล: นางอัญรินทร์  เอื้อมอุ่นรักษ์
ตำแหน่ง: กรรมการและเลขานุการ
โทรศัพท์: -
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: -


แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2020 เวลา 16:18 น. )