กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home สาขาหลักสูตร พฐ.(พิการ)

สาขาวิชาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน (คนพิการ)

อีเมล พิมพ์ PDF
รูปภาพ ข้อมูลบุคลากรครู สาขาวิชาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน (คนพิการ)

ชื่อ - สกุล: นางสาวดุษฎี  สารภี
ตำแหน่ง: ครูผู้สอนคนพิการ (ตำบลนาทราย, ตำบลบ้านแดง, ตำบลดอนกลอย)
สังกัด: ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลย์รักษ์
วุฒิการศึกษา: อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: อส.บ. (อุตสาหกรรม)
โทรศัพท์: 08 6076 6853
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2016 เวลา 19:36 น. )