กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานฯ ไตรมาส 1 (ปงม.2561)

รายงานผลการดำเนินงานฯ ไตรมาส 1 (ปงม.2561)

อีเมล พิมพ์ PDF

ขอให้คณะครูทุกท่าน รายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนผ่านระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. (DMIS61) http://dmis.nfe.go.th/dmis/login.php

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 10 เมษายน 2018 เวลา 11:21 น. )