กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ตารางสอบปลายภาคเรียน กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556

กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556

กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา สพม.20

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก, สาขาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชาช่างก่อสร้าง, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รวมทั้งหมด 57 คน เข้าทำการทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนตามวันเวลาดังกล่าวแก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2018 เวลา 15:33 น. )