กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ประมวลภาพกิจกรรม ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2561 สุขภาพพึ่งตนฯ กศน.ตำบลนาทราย

สุขภาพพึ่งตนฯ กศน.ตำบลนาทราย

กศน.ตำบลนาทราย สังกัด กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ สุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ วัดมงคลสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 9 มีนาคม 2561แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2018 เวลา 19:57 น. )