กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ประมวลภาพกิจกรรม ประชุมแจกแจงงานเร่งด่วน

ประชุมแจกแจงงานเร่งด่วน

กศน.อ.พิบูลย์รักษ์ ได้ประชุมแจกแจงงานเร่งด่วน เพื่อมอบหมายหน้าที่งานระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2556

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2013 เวลา 18:02 น. )