กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศ...ให้บุคลากร จัดทำบันทึกความดี

ประกาศ...ให้บุคลากร จัดทำบันทึกความดี

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ!...ให้คณะบุคลากร กศน.อ.พิบูลย์รักษ์ ทุกท่าน ดาวน์โหลด และจัดทำแบบบันทึกความดี ของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นเอกสารประกอบในการประเมินตนเองและสถานศึกษาต่อไป...

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 03 ธันวาคม 2013 เวลา 14:11 น. )