ขอเชิญ ประชาชนและนักศกษา กศน. ร่วมกิจกรรม การเพาะต้นกล้าฟ้าทะลายโจร "ล้านเมล็ดพันธุ์ สู้ภัยโควิด" เพื่อแจกให้กับประชาชนและปลูกไว้ตามอาคารบ้านเรือน