ขอเชิญ ประชาชนและนักศกษา ศกร. ร่วมกิจกรรม การเพาะต้นกล้าฟ้าทะลายโจร "ล้านเมล็ดพันธุ์ สู้ภัยโควิด"