กศน.ตำบลดอนกลอย จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ วิธีการเพาะต้นกล้าฟ้าทะลายโจร "ล้านเมล็ดพันธุ์ สู้ภัยโควิด"

นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์) พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบลดอนกลอย และประชาชน จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ วิธีการเพาะต้นกล้าฟ้าทะลายโจร "ล้านเมล็ดพันธุ์ สู้ภัยโควิด" ตามนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ภูมิราช ฟาร์ม อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 17 กันยายน 2564