กศน.ตำบลนาทราย จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ วิธีการเพาะต้นกล้าฟ้าทะลายโจร "ล้านเมล็ดพันธุ์ สู้ภัยโควิด"

นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์ (ผอ.กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์) พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบลนาทราย และประชาชน จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ วิธีการเพาะต้นกล้าฟ้าทะลายโจร "ล้านเมล็ดพันธุ์ สู้ภัยโควิด" ตามนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ สวนแม่บัวคลี่ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 10-21 กันยายน 2564