แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาหรือปราชญ์ชาวบ้าน ศกร.ตำบลดอนกลอย

  • PDFพิมพ์อีเมล

แหล่งเรียนรู้ (Learning Resource) "ปราชญ์ชาวบ้านพ่อยุทธนา ชาญชำนิ"

ภูมิปัญญาหรือปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดอนกลอยศรีวิไล ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

เจ้าของ/ผู้ดูแลแหล่งเรียนรู้ : นายยุทธนา ชาญชำนิ

เบอร์โทรศัพท์ : 094-7365982, 065-5818682

E-mail : -

Facebook : ยุทธนา ชาญชำนิ

ID Line : -


ประมวลภาพแหล่งเรียนรู้