แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาหรือปราชญ์ชาวบ้าน ศกร.ตำบลบ้านแดง

  • PDFพิมพ์อีเมล

แหล่งเรียนรู้ (Learning Resource) "ปราชญ์ชาวบ้านพ่อหมอวิชัย ป้องขวาพล"

ภูมิปัญญาหรือปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแดง ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

เจ้าของ/ผู้ดูแลแหล่งเรียนรู้ : นายวิชัย ป้องขวาพล

เบอร์โทรศัพท์ : 088-0201949

E-mail : -

Facebook : คุณพ่อหมอวิชัย ป้องขวาพล

ID Line : -

ประมวลภาพแหล่งเรียนรู้