แหล่งเรียนรู้ โบราณสถานโบราณวัตถุ ศกร.ตำบลดอนกลอย

  • PDFพิมพ์อีเมล

แหล่งเรียนรู้ (Learning Resource) "วัดป่าพิศาลสุทธาวาส"

โบราณสถานโบราณวัตถุ หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์คำ ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

เจ้าของ/ผู้ดูแลแหล่งเรียนรู้ : พระครูพิศาล ธรรมรัตน์ (หลวงปู่สม)

เบอร์โทรศัพท์ : -

E-mail : -

Facebook : วัดป่า พิศาลสุทธาวาส (วัดหลวงปู่สม กวิสฺสโร)

ID Line : -

ประมวลภาพแหล่งเรียนรู้