แหล่งเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ศกร.ตำบลบ้านแดง

  • PDFพิมพ์อีเมล

แหล่งเรียนรู้ (Learning Resource) "วัดพระแท่น บ้านแดง"

ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี หมู่ที่ 7 บ้านแดง ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

เจ้าของ/ผู้ดูแลแหล่งเรียนรู้ : พระครูมัญจาภิรักษ์

เบอร์โทรศัพท์ : 085-7489922

E-mail : -

Facebook : วัดพระแท่นบ้านแดง

ID Line : -

ประมวลภาพแหล่งเรียนรู้