แหล่งเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ศกร.ตำบลนาทราย

  • PDFพิมพ์อีเมล

แหล่งเรียนรู้ (Learning Resource) "วัดเวฬุวัณ"

ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

เจ้าของ/ผู้ดูแลแหล่งเรียนรู้ : นายบุญจันทร์ พละหาญ

เบอร์โทรศัพท์ : 098-9609127

E-mail : -

Facebook : วัดเวฬุวัณ-ต.นาทราย

ID Line : -

ประมวลภาพแหล่งเรียนรู้