แหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมอาชีพ ศกร.ตำบลดอนกลอย

  • PDFพิมพ์อีเมล

แหล่งเรียนรู้ (Learning Resource) "การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่"

การส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 5 บ้านดงยางน้อย ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

เจ้าของ/ผู้ดูแลแหล่งเรียนรู้ : นางทองน้อย อุ่นแสง

เบอร์โทรศัพท์ : 096-4123396

E-mail : -

Facebook : ทองน้อย อุ่นแสง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

ID Line : -

ประมวลภาพแหล่งเรียนรู้