แหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมอาชีพ ศกร.ตำบลบ้านแดง

  • PDFพิมพ์อีเมล

แหล่งเรียนรู้ (Learning Resource) "ส่งเสริมอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่"

การส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 11 บ้านแดง ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

เจ้าของ/ผู้ดูแลแหล่งเรียนรู้ : นางเพ็ญ ภูมิสวย

เบอร์โทรศัพท์ : 063-0357319

E-mail : -

Facebook : ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบ้านแดง

ID Line : -

ประมวลภาพแหล่งเรียนรู้