แหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมอาชีพ ศกร.ตำบลนาทราย

  • PDFพิมพ์อีเมล

แหล่งเรียนรู้ (Learning Resource) "การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่-หวาย"

การส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 9 บ้านนาทรายศรีวิไล ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

เจ้าของ/ผู้ดูแลแหล่งเรียนรู้ : นางมณีจันทร์ อินยก

เบอร์โทรศัพท์ : 086-2280985

E-mail : -

Facebook : มณีจันทร์ อินยก การจักสานทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่-หวาย

ID Line : -

ประมวลภาพแหล่งเรียนรู้