แหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ หมู่ที่ 9 ตำบลนาทราย

  • PDFพิมพ์อีเมล

แหล่งเรียนรู้ (Learning Resource)

ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ หมู่ที่ 9 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ : ผู้นำชุมชน หมู่ที่ 9 ต.นาทราย

เจ้าของ/ผู้ดูแลแหล่งเรียนรู้ : นายสวัสดิ์ เม้าราษี

ที่ตั้ง เลขที่     หมู่ที่ 9 บ้านนาทรายศรีวิไล

เบอร์โทรศัพท์ : 093-4650125

E-mail : -

Facebook :

ID Line : -

องค์ความรู้ : ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

เอกสาร/หลักฐาน : แบบขึ้นทะเบียนแหล่งเรียนรู้

ประมวลภาพแหล่งเรียนรู้