แหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ หมู่ที่ 8 ตำบลนาทราย

  • PDFพิมพ์อีเมล

แหล่งเรียนรู้ (Learning Resource)

ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ หมู่ที่ 8 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ : วัดเวฬุวัณ

เจ้าของ/ผู้ดูแลแหล่งเรียนรู้ : นายธีระศักดิ์ ภูจำปา

ที่ตั้ง เลขที่     หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่

เบอร์โทรศัพท์ : 061-0713098

E-mail : -

Facebook : -

ID Line : 0610713098

องค์ความรู้ : ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

เอกสาร/หลักฐาน : แบบขึ้นทะเบียนแหล่งเรียนรู้

ประมวลภาพแหล่งเรียนรู้