แหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ หมู่ที่ 6 ตำบลนาทราย

  • PDFพิมพ์อีเมล

แหล่งเรียนรู้ (Learning Resource)

ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ หมู่ที่ 6 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ : วันเพ็ญ พึ่งยาง การทำแจ่วบอง ปลาแดดเดียว

เจ้าของ/ผู้ดูแลแหล่งเรียนรู้ : นางสาววันเพ็ญ พึ่งยาง

ที่ตั้ง เลขที่  239  หมู่ที่ 6 บ้านถ่อนนาเพลิน

เบอร์โทรศัพท์ : 081-2592156

E-mail : -

Facebook : วันเพ็ญ พึ่งยาง

ID Line : -

องค์ความรู้ : ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

เอกสาร/หลักฐาน : แบบขึ้นทะเบียนแหล่งเรียนรู้

ประมวลภาพแหล่งเรียนรู้