แหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ หมู่ที่ 2 ตำบลนาทราย

  • PDFพิมพ์อีเมล

แหล่งเรียนรู้ (Learning Resource)

ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ หมู่ที่ 2 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ : ร้านนุชกาแฟ

เจ้าของ/ผู้ดูแลแหล่งเรียนรู้ : นางสาวนีรนุช กุญชรน้อย

ที่ตั้ง เลขที่  174  หมู่ที่ 2 บ้านน้ำรอด

เบอร์โทรศัพท์ : 088-9594483

E-mail : -

Facebook : Neeranut Kunchornnoi

ID Line : 0889594483

องค์ความรู้ : ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

เอกสาร/หลักฐาน : แบบขึ้นทะเบียนแหล่งเรียนรู้

ประมวลภาพแหล่งเรียนรู้