แหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ หมู่ที่ 2 ตำบลนาทราย

  • PDFพิมพ์อีเมล

แหล่งเรียนรู้ (Learning Resource)

ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ หมู่ที่ 2 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ : ร้านขายของชำ

เจ้าของ/ผู้ดูแลแหล่งเรียนรู้ : นางเดือนเพ็ญ ใสโยธา

ที่ตั้ง เลขที่  5  หมู่ที่ 2 บ้านน้ำรอด

เบอร์โทรศัพท์ : 093-4427727

E-mail : -

Facebook : -

ID Line : -

องค์ความรู้ : ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

เอกสาร/หลักฐาน : แบบขึ้นทะเบียนแหล่งเรียนรู้

ประมวลภาพแหล่งเรียนรู้