แหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย

  • PDFพิมพ์อีเมล

แหล่งเรียนรู้ (Learning Resource)

ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ : ร้านจันทร์สุด น้ำปั่น

เจ้าของ/ผู้ดูแลแหล่งเรียนรู้ : นางสาวจันทร์สุดา ไชยยอด

ที่ตั้ง เลขที่  240  หมู่ที่ 1 บ้านนาทราย

เบอร์โทรศัพท์ : 098-7704290

E-mail : -

Facebook : กุลสตรี ขี้ดื้อ

ID Line : kaijeaw199001

องค์ความรู้ : ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

เอกสาร/หลักฐาน : แบบขึ้นทะเบียนแหล่งเรียนรู้

ประมวลภาพแหล่งเรียนรู้