สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

สถานศึกษา/สถานที่ราชการ/ห้องสมุดประชาชนอำเภอพิบูลย์รักษ์

ที่อยู่: 225 หมู่ที่ 11 บ้านแดง ตำบลบ้านแดง
อำเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี
ประเทศไทย
รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์: 0 4225 8241
แฟกซ์: 0 4225 8241
https://www.nfe-pbr.org/lrli/index.php