ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 600012  กฤษณาไม้หอม ไม้มหาเศรษฐี

 

ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (900)

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ของ ดี 4 ภาค ชุด ภาคกลางและภาคตะวันออกของ ผู้ดูแลระบบ 1222
2 ที่นี่ประเทศไทย : ท่องเที่ยวภาคเหนือ ผู้ดูแลระบบ 1020
3 พระราชประวัติมหาราชไทย ผู้ดูแลระบบ 1165
4 ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2540 - 2545 ผู้ดูแลระบบ 1168
5 ๕ แผ่นดิน ศาสตร์การเกษตรไทย ผู้ดูแลระบบ 1032
6 พระเจ้าพรหมมหาราช ผู้ดูแลระบบ 1792
7 มรดกโลกในประเทศไทย ผู้ดูแลระบบ 1115
8 กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร ผู้ดูแลระบบ 1089
9 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช (รัชกาลที่ ๕) ผู้ดูแลระบบ 1042
10 วัฒนธรรมขอม กับความสำพันธ์ไทย – กัมพูชา ผู้ดูแลระบบ 1064
11 หนังสือที่ระลึกเนื่องในวันครบรอบชาตกาล 100 ปี กุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา) ผู้ดูแลระบบ 1116
12 จากสรวงสวรรค์ สู่ดินแดนไทย ผู้ดูแลระบบ 965
13 แผนที่ภูมิศาสตร์โลก ผู้ดูแลระบบ 1038
14 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ดูแลระบบ 986
15 สองศวรรษกรุงสยาม ผู้ดูแลระบบ 925
16 สิ่งสำคัญในเมืองไทย เล่ม 2 โบราณสถานและโบราณวัตถุ (ศาสนา) ผู้ดูแลระบบ 960
17 วันสำคัญของเรา ผู้ดูแลระบบ 988
18 เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย : ภาคตะวันออก ผู้ดูแลระบบ 989
19 ตลาดเก่า ๕๐-๒๐๐ ปี ผู้ดูแลระบบ 996
20 คัมภีร์โบราณ ผู้ดูแลระบบ 1052
21 การเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 ผู้ดูแลระบบ 1167
22 ชีวประวัติ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ผู้ดูแลระบบ 947
23 ร.๕ กับกรุงสยาม ผู้ดูแลระบบ 972
24 พระมงกุฎเกล้า ฯ กับ สงครามโลกครั้งแรก ผู้ดูแลระบบ 1060
25 รัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงประเทศ (พ.ศ. 2394-2475) ผู้ดูแลระบบ 2250
26 นำเที่ยว 3 เมืองมรดกโลก ผู้ดูแลระบบ 973
27 ประวัติศาสตร์โลกยุคใกล้ ผู้ดูแลระบบ 1062
28 เสน่ห์นอร์เวย์ ผู้ดูแลระบบ 1027
29 ทวีปอเมริกาอารยธรรมดึกดำบรรพ์ ผู้ดูแลระบบ 1107
30 ประวัติศาสตร์ไทย จากครูแสตมป์ ผู้ดูแลระบบ 968

หน้า 1 จาก 2