ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

ระเบียบการเข้าใช้บริการ Internet

อีเมล พิมพ์ PDF

ระเบียบการเข้าใช้บริการ Internet ฟรี...

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และแสดงบัตรสมาชิกห้องสมุด

2. ลงทะเบียนก่อนใช้บริการ Internet ทุกครั้ง

3. ไม่อนุญาตให้บันทึกข้อมูลใดๆทั้งสิ้น ลงใน Drive C และ Drive D ให้บันทึกข้อมูลลงใน Handdidrive หรือ Floppy disc ของตนเองเท่านั้น

4. ไม่อนุญาตให้เล่นเกม และเปิดเว็บไซต์ที่ไม่ควร ไม่เหมาะสมใดๆทั้งสิ้น หากฝ่าฝืนเสียค่าปรับตามระเบียบ

5. ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ Internet นำอาหาร/เครื่องดืม ทุกชนิด เข้ามาในห้อง Internet

6. เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ เกิดปัญหาไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน

7. กรุณาช่วยกันรักษาความสะอาดห้อง Internet เพื่อสะดวกต่อผู้อื่นที่จะเข้ามาใช้บริการต่อไป

8. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนคนอื่น

9. เมื่อเลิกใช้งาน Internet เสร็จแล้ว กรุณาปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และเก็บอุปกรณ์ทุกชนิดไว้ที่เดิมด้วยทุกครั้ง