ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

500 ข้อทดสอบยาก วิทยาศาสตร์ ม.1-2-3 สอบเข้า ม.4

 

P000518
500 ข้อทดสอบยาก วิทยาศาสตร์ ม.1-2-3 สอบเข้า ม.4
สุทัศน์  ไตรสถิตวร และคณะ
บริษัท ไฮเอ็ดพับลิชชิิง จำกัด กรุงเทพฯ
ราคม 110 บาท
จำนวน 207 หน้า
ISBN 978-974-402-464-0

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยข้อสอบวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 ชุด ชุดละ 50 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
แต่ละชุดเป็นโจทย์วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา หินแร่ โลกและดวงดาว และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เหมาะสำหรับนักเรียนที่จะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย และโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ