ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 600012  กฤษณาไม้หอม ไม้มหาเศรษฐี

 

กายวิภาคศาสตร์ essential atlas of anatomy

อีเมล พิมพ์ PDF

R00203
หนังสือ กายวิภาคศาสตร์ essential atlas of anatomy
จินตนา เวชสวัสดิ์
ราคาเล่มละ 300 บาท

 เป็นหนังสือที่แสดงให้เห็นถึง เซลล์ และระบบต่าง ๆ ในร่างกายของเรา อาทิ ระบบการเคลื่อนไหว (ระบบกระดูก ข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ) ระบบทางเดินอาหาร (กระบวนการย่อยอาหาร ช่องปาก หลอดอาหาร...ลำไส้ใหญ่) ในหนังสือนี้มีรายละเอียดของระบบต่าง ๆ ในร่างกายของเรา 15 หัวข้อ พร้อมภาพประกอบสี่สีที่สวยงาม ต้องการทราบรายละเอียดกรุณาอ่านต่อ

 หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยสุวีริยาสาสน์ และจำหน่ายโดยชมรมเด็ก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหนังสือนี้เหมาะกับเด็ก ใช้คำอธิบายที่ง่ายและมีภาพประกอบที่สวยงามและหาดูได้ยากจากหนังสือทั่ว ๆ ไป เหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้ศึกษาเพื่อประกอบการเรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยา หรือวิทยาศาสตร์ ความหนา 100 หน้ารวมปก ได้นำภาพ 4 ภาพจากหนังสือเล่มนี้มาให้ชมกันแล้วลองทายดูซิว่า เป็นภาพอะไรในร่ายกายของเรา