ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

พระเจ้า 500 ชาติ ฉบับสมบูรณ์ เป็นหนังสือที่รวมอดีตชาติก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อีเมล พิมพ์ PDF

 

R01104

พระเจ้า 500 ชาติ ฉบับสมบูรณ์ เป็นหนังสือที่รวมอดีตชาติก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากพระไตรปิฎก 45 เล่ม ความหนา 1162 หน้ารวมปก ราคาเล่มละ 800 บาท ขออยากจะขอเชิญนักเรียนของเราช่วยกันอ่านคนละ 1 ชาติ แล้วนำมาเขียนต่อในช่องแสดงความคิดเห็น ให้ครบ 500 ชาติ คงไม่เกินความสามารถของพลังอุดรธรรม

จะเขียนเรื่องที่ 99 อนนุโสจิยชาดก ชายผู้สูญเสียเมีย

เด็กชายหนุ่มรูปงามเกิดในตระกูลที่ร่ารวย บิดามารดาอยากให้แต่งงานมีครอบครัว แต่เขาไม่อยากมีครอบครัวแต่อยากบวชตลอดชีวิต จึงวาดรูปหญิงสาวให้ช่างทองปั้นรูปทองคำเท่าตัวจริง แล้วบอกกับบิดามารดาว่า "ถ้าอยากให้เขาแต่งงาน ให้หาหญิงที่สวยงามเท่ารูปปั้นมาให้ไม่อย่างนั้นจะไม่แต่ง"  พ่อแม่จึงให้นำรูปปั้นขึ้นรถเที่ยวตระเวนหาหญิงงาม จนได้พบ สัมมิลลหาสินี อายุ 16 ปี นางก็ไม่อยากแต่งงานแต่อยากออกบวชเช่นกัน แต่ก็ตามใจบิดามารดา ทั้งสองจึงได้แต่งงานกัน แต่อยู่ด้วยกันแบบผู้ทรงศีล ไม่เคยร่วมประเวณีกันเลย หลังจากบิดามารดาเสียชีวิตทั้งสองจึงได้เข้าไปอยู่ป่าเป็นฤษี ต่อมาไม่นานฤษีหญิงมรณภาพ ชาวบ้านต่าพากันเศร้าโศกเสียใจแต่ฤีชายกลับวางเฉยได้ ชาวบ้านจึงถามว่า "ทำไมท่านไม่เสียใจ" ฤษีตอบว่า "...นางสมัครใจไปอยู่ปรโลก ไปอยู่ร่วมกับคนอื่น เราจะร้องไห้ทำไมเล่า..."

ธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  "คนเป็นกับคนตาย ต่างมีวิถีทางของตนเอง"

พุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
ยถาปิ ทารโก จนฺทํ คจฺฉนฺตํ อนุโรทติ เอวํ สมฺปทเมเวตํ เปตมนุโสจติ
ผู้ที่เศร้าโศกถึงคนที่ตายไปแล้ว ก็เหมือนเด็กร้องไห้ขอพระจันทร์ที่โคจรไปในอากาศ