ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

สารในชีวิตประจำวัน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

บาร์โค้ด R01204
เรื่อง   สารในชีวิตประจำวัน
ผู้แต่ง  ผศ. ดร.ชาตรี  เกิดธรรม
สำนักพิมพ์บริษัท  โรงพิมพ์วัฒนาพานิช  จำกัด
จำนวนหน้า 63 หน้า
ราคา 1200 บาท
สำนักพิมพ์บริษัท  โรงพิมพ์วัฒนาพานิช  จำกัด