ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

ทรัพยากรโลก

อีเมล พิมพ์ PDF

 

บาร์โค้ด R01363
เรื่อง  ทรัพยากรโลก
ผู้แต่ง ผศ. ดร.ชาตรี  เกิดธรรม
สำนักพิมพ์บริษัท  โรงพิมพ์วัฒนาพานิช  จำกัด
จำนวนหน้า 63 หน้า
ราคา 1200 บาท