ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 600012  กฤษณาไม้หอม ไม้มหาเศรษฐี

 

เจาะลึกร่างกายมนุษย์

อีเมล พิมพ์ PDF

R00168
ชื่อหนังสือ เจาะลึกร่างกายมนุษย์
ผู้แต่ง Kirsteen Rogers    ผู้แปล  นายแพทย์อภิชัย  ชัยดรุณ    
จำนวน 64 หน้า    พิมพ์ครั้งที่ 7    ราคา 195  บาท

ISBN 974-471-996-6
สำนักพิมพ์ นานมีบุคส์
ชื่อเรื่อง ความจำ    

         หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับส่วนต่างๆในร่างกายของมนุษย์เรา ทั้งระบบการทำงาน และความสอดคล้องของร่างกานในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ในเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วย เรื่องร่างกายของมนุษย์  เซลล์  กล้ามเนื้อ  ระบบไหลเวียนเลือด สมอง  ตา  หู  การสืบพันธุ์  พันธุกรรม ในที่นี้ก็ได้นำเนื้อหาในเรื่อง สมอง มานำเสนอให้ทุกคนได้ศึกษากันคะ
มีรายระเอียดดังนี้
          ความจำของเราแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1.ความจำเกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหว  ทำให้เราจำขั้นตอนการเคลื่อนไหวต่างๆได้ เช่น การเดิน การขี่จักรยาน
2.ความจำเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ทำให้เราจำข้อมูลของข้อเท็จจริงได้
ความจำของเราแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่  ความจำระยะสั้น ซึ่งเก็บข้อมูลไว้ในช่วงสั้นๆ 2-3 นาที และความจำระยะยาวซึ่งเราเก็บได้ตลอดชีวิต
ลองทดสอบดูนะคะ
ให้ดูว่าเราจำได้ถูกต้องตามลำดับหรือไม่ คนส่วนใหญ่จำได้แค่ระดับตัวเลขที่ 7 เท่านั้น
3  0  9  7  1  2  8  5  4  1  6  9