ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 600012  กฤษณาไม้หอม ไม้มหาเศรษฐี

 

ร่างกายและจิตใจ

อีเมล พิมพ์ PDF

R00392
ชื่อหนังสือ ร่างกายและจิตใจ
ผู้แต่ง Brenda  Walpole        ผู้แปล  ปราการเกียรติ  ยังคง    
จำนวน 48 หน้า    พิมพ์ครั้งที่ 1    ราคา 195  บาท

ISBN 978-974-88166-5-4
สำนักพิมพ์ ปาเจรา    

ชื่อเรื่อง เลือดคืออะไร

หนังสือนี้มีความเหมาะสมกับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับระบบการทำงานในร่างกายของมนุษย์เรา ไม่ว่าจะเป็น การย่อยสลาย  การควบคุมทางเคมี  ระบบประสาท  การเจริญเติบโต  ในแต่ละครั้งที่เราหายใจ  ในที่นี้จะได้เลือกเรื่องเลือดมานำเสนอคะ
     มีรายละเอียดดังนี้
   เซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นส่วนประกอบของเลือดที่มีปริมาณเกือบครึ่งหนึ่ง ภายในบรรจุสารที่เรียกว่า อีโมโกลบิน ซึ่งมีหน้าที่รับออกซิเจนจากปอดให้เซลล์อื่นๆที่ต้องการใช้พลังงานจากออกซิเจน