ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

โลกและอวกาศ

อีเมล พิมพ์ PDF

R00149
ชื่อหนังสือ โลกและอวกาศ
ผู้แต่ง  Laura  Howell        
ผู้แปล  นิพนธ์  ทรายเพชร    
จำนวน 64 หน้า    
พิมพ์ครั้งที่ 7    
ราคา 195  บาท
ISBN 9695-51-8
สำนักพิมพ์ นานมีบุคส์
ชื่อเรื่อง เอกภพ


         หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจใน วิชาดาราศาสตร์  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ทฤษฎีที่เราเรียกว่า บิ๊กแบง ซึ่งเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเอกภพ ซึ่งเนื้อหาในเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วย โลกและอวกาศ  เอกภพ  ดาราจักร  ดาวฤกษ์  ดวงอาทิตย์  โดยเนื้อหาที่ได้เลือกนำมาเสนอก็คือ เรื่องเอกภพ มีรายละเอียดดังนี้
        นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า เอกภพเริ่มต้นจากการระเบิดที่รุนแรงที่สุดเมื่อประมาณ 15,000 ล้านปีมาแล้วเรียกว่าทฤษฎี บิ๊กแบง  ในความกว้างของเอกภพ

วัดเป็นปีแสง 1 ปีแสงมีค่าประมาณ 9.46 ล้านล้านกิโลเมตร เพราะแสงเดินทางได้ 300,000 กิโลเมตร ใน 1 วินาที ดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกที่สุดคือ ดวงอาทิตย์ ซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ 150 ล้านกิโลเมตร
เอกภพมีดาวฤกษ์หลายแสนล้านดวงเรียกว่าดาราจักร (galaxy) นักดาราศาสตร์สามารถสังเกตดาราจักรที่อยู่ไกลออกไปถึง 15,000