ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 600012  กฤษณาไม้หอม ไม้มหาเศรษฐี

 

สสารและพลังงาน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

R 00665
สสารและพลังงาน
   ชัยวัฒน์  การรื่นศรี   เรียบเรียง
    กรุงเทพฯ. ปาเจรา, 2545  จำนวน  48  หน้า

    ราคา  230  บาท

          หนังสือสสารและพลังงาน เป็นหนังสือที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในเรื่องเกี่ยวกับสสารและพลังงานซึ่งภายใน หนังสือประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นความรู้น่าสนใจและมีรูปภาพแสดงรายละเอียดช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นหนังสือสสารและพลังงาน เป็นหนังสือที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในเรื่องเกี่ยวกับสสารและพลังงานซึ่งภายใน หนังสือประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นความรู้น่าสนใจและมีรูปภาพแสดงรายละเอียดช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น

         หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจอาทิเช่น
สสารคืออะไร    สสารแบ่งเป็นอะไรบ้าง    อะตอมและโมเลกุลคืออะไร     พลังงานคืออะไร     ไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร        อะตอมและโมเลกุลคืออะไร  วงจรไฟฟ้าคืออะไร  เรามองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างไร   ความร้อนคืออะไร    เป็นต้น

 

        ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างเนื้อหาที่น่าสนใจในเรื่อง ไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร


ไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร ?

        ไฟฟ้าคือพลังงานรูปหนึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนโดยอิเล็กตรอนจะโคจรอยู่รอบ ๆ นิวเคลียสของอะตอมบางครั้งสามารถเคลื่อนที่จากอะตอมหนึ่งไปอีกอะตอมหนึ่งได้   การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากอะตอมหนึ่งไปอะตอมหนึ่งนี้ทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้น