ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

สิ่งมีชีวิต และการดำรงชีวิต

อีเมล พิมพ์ PDF

 

R 00811
สิ่งมีชีวิต และการดำรงชีวิต
       ชัยวัฒน์  การรื่นศรี   เรียบเรียง
       กรุงเทพฯ : ปาเจรา,2545  จำนวน 48 หน้า
       ราคา 230  บาท
       หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ อาทิเช่น
สิ่งมีชีวิตคืออะไร  เชลล์มีส่วนประกอบของอะไรบ้าง   พืชแบ่งเป็นกี่จำพวกอะไรบ้าง    สัตว์แบ่งเป็นกี่จำพวกอะไรบ้าง
ระบบนิเวศคืออะไร   เชลล์มีส่วนประกอบอะไรบ้าง   เราจำแนกสิ่งมีชีวิตอย่างไร   รากและลำต้นทำหน้าที่อะไร
ห่วงโซ่อาหาร  และพืชดอกสืบพันธุ์ได้อย่างไร    สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการอาหาร   สิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถสืบพันธุ์ได้
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดเจริญเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลง    สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีการขับถ่าย   
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบขึ้นมาจากเซลล์
ฯลฯ