ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 400409  เรียน-เล่น-เก่งใช้-ภาษาไทยยุค Hi-Tech


 

สนุกกับเงาและการสะท้อน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

R 00196

ชื่อหนังสือ  สนุกกับเงาและการสะท้อน

ผู้แต่ง   เทย์เลอร์ , บาร์บารา.

          นานมีุ๊คพับลิเคชั่นส์,พิมพ์ครั้งที่ 4  ปี พ.ศ. 2547

          จำนวน  40  หน้า  ราคา  95  บาท

          เนื้อหาความรู้ที่น่าสนใจภายในเล่ม อาทิเช่น

   แสงและเงา

   ภาพสะท้อนของตัวเรา

   การตกกระทบของแสง

   กระจกโค้ง

   ฯลฯ