ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

พันธุกรรมและการอยู่รอด

อีเมล พิมพ์ PDF

 

R01289
ชื่อหนังสือ  พันธุกรรมและการอยู่รอด
ผู้แต่ง ชาตรี เกิดธรรม สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์วัฒนาพานิช จำนวนหน้า 63 หน้า
ISBN 978-974-18-6173-6

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาดังนี้
-พันธุกรรมและการอยู่รอด
-พันธุกรรม
-เมนเดลและการทดลองของเมนเดล
-โครโมโซม
-การสืบพันธุ์ของพืช
-การสืบพันธุ์ของสัตว์
หนังสือเล่มนี้เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมีรูปภาพที่สวยงามน่าสนใจที่อยากจะศึกษาในหนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิชาพันธุ์ศาสตร์ที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประวันจำได้เป็นอย่างดี
ตัวอย่างเนื้อหาที่น่าจะศึกษา

 

ตัวอย่างเนื้อหา

 พันธุศาสตร์
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ์กรรม คือ ลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตจะถ่ายทอดจาบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลาน ซึ่งลักษณะทางพันธุกรรมจะถูกควบคุมโดยยีน และจะมีการผันแปรจากรุ่นหนึ่ง เพื่อให้เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
เมนเดลและการทดลองของเมนเดล
เกรเกอร์ เมนเดล ในปี ค.ศ.1857เมนเดลรวบรวมถั่วลันเตาได้34 สายพันธุ์ ทำการปลูกและคัดเลือกเป็นเวลา 2 ปี จึงเลือกไว้ 22 สายพันธุ์ เพื่อให้การศึกษาถั่ว 22 สายพันธุ์มีลักษณะแตกต่างกัน 7 ลักษณะ
การทดลองของเมนเดล
ลักษณะของลันเตาที่เมนเดลนำมาศึกษามี 7 ลักษณะ คือ สีของดอก ตำแหน่งของดอกบนกิ่ง สีของใบเลี้ยง รูปร่างของเมล็ด รูปร่างของฝัก สีของฝัก และความสูงของต้น เมนเดลทดลองกับต้นพืชที่แน่ใจว่าเป็นพืชที่มีการปฏิสนธิภายในต้นเดียวกันและมีลักษณะเหมือนพ่อแม่ทั้งสิ้น