ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

ยูเรเนียม และ ธาตุกัมมันตรังสีอื่นๆ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

R00976
ชื่อหนังสือ ยูเรเนียม และ ธาตุกัมมันตรังสีอื่นๆ
ผู้แต่ง ไบรอัน แนพพ์ แปลโดย ศักดา ไตรศักดิ์ สำนักพิมพ์นานมีบุคส์ จำกัด ปีที่พมพ์ 2542
จำนวนหน้า 56 หน้า ราคา 225 บาท  ISBN 947-472-279-7

 หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ศึกษาเกี่ยวกับธาตุ ซึ่งเป็นหนังสือที่ให้ความรู้ทางเคมี เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องธาตุปฎิกิริยาเคมี การเกิดและการแยกสลายของสาร และประโยชน์สำคัญต่างๆของธาตุ รวมทั้งสารประกอบของธาตุเหล่านั้น ซึ่งเหมาะกับนักเรียนชั้น ม ปลายหรือผู้ที่สนใจเป็นอย่างดี เมื่อผู้ที่สนใจอยากจะศึกษาก็มาได้ที่ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ได้นะคะ
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย
-เจาะลึกธาตุกัมมันตรังสี
-ชนิดของกัมมันตรังสี
-การเปลี่ยนแปลงจากธาตุไปเป็นอีกหนึ่ง
-การวัดกัมมันตรังสี

 

ตัวอย่างเนื้อหาบางส่วน
การวัดกัมมันตรังสี

การวัดกัมมันตรังสี
เมื่ออองรี เบ็กเคอเรล ค้นพบกัมมันตรังสีเป็นคร้งแรกนั้นเป็นการค้นพบโดยบังเอิญโดยการจุดบนฟิล์มถ่ายรูป ดั้งนั้นเบ็กเคอเรล จึงใช้ฟิล์มถ่ายรูปเป็นเครื่องตรวจหารังสีโดยพิจารณาจากปริมาณจากปริมาณและขนาดของจุดที่เกิดบนฟิล์มซึ่งจะบอกถึงความของรังสีได้อย่างคร่าวๆ
เทคนิคนี้ยังคงใช้ตรวจวัดปริมาณรังสีที่ผู้ที่ทำงานในโรงพยาบาลหรือห้องปฎิบัติการได้รับ โดยเจ้าหน้าที่เหล่าเน้นจะมีกลักฟิล์มกลักติดไว้กับเสื้อ