ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

โลกของสัตว์

อีเมล พิมพ์ PDF

 

R00678
ชื่อหนังสือ โลกของสัตว์
ผู้เขียน Laura Howell  แปลโดย สายันต์ รามัญอุดม
สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชันส์
พิมพ์ครั้งที่ 3 ปีที่พิมพ์ 2552
จำนวนหน้า  64 หน้า
ราคา 195 บาท

หนังสือโลกของสัตว์นี้เป็นหนังสือที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับโลกมหัศจรรย์ของสัตว์อันน่าทึ่งมากมาย โดยหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุม เรื่องราวต่างๆของสัตว์ ตั้งแต่เซลล์ โครงสร้างร่างกาย การเคลื่อนไหว การสืบพันธุ์ พฤติกรรม นิเวศวิทยา การจำแนกประเภท และการอนุรักษ์ นอกจากนี้ในหนังสือเล่มนี้ยังมีภาพที่สวยงามประกอบซึ่งน่าสนใจมากเหมาะสำหรับบุคลทั่วไปที่จะศึกษาหากต้องการที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็ขอเรียนเชิญทุกท่านที่ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์นะคะ

 

ตัวอย่างเนื้อหา
เซลล์สัตว์
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบด้วยหน่วยเล็กๆเรียกว่าเซลล์ ซึ่งอาจมีหนึ่งหรือมากกว่า กระบวนการทั้งหมดที่จำเป็นต่อการมีชีวิต
ส่วนประกอบของเซลล์
เซลล์บรรจุส่วนประกอบเล็กๆจำนวนหนึ่งเรียกว่า ออร์แกเนลล์ ซึ่งมีหน้าที่หลายอย่าง ออร์แกเนลล์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ นิวเคลียส ซึ่งเป็นตัวควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ นิงเคลียสมีผิวด้านนอก 2ชั้น เรียกว่า เยื่อหุ้มนิวเคลียส และมีตรงกลางคล้ายวุ้นเซลล์ทุกเซลล์มีเยื่อปกป้องล้อมรอบอยู่ เรียกว่า เยื่อหุ้มเซลล์ ซึ่งยึดสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในเซลล์ไว้ด้วยกันเยื่อนี้เป็นเยื่อเลือกผ่าน หมายความว่า ยอมให้สารเพียงบางชนิดไหลผ่านมันได้ส่วนที่เหลือของเซลล์ เรียกว่า ไซโทพลาสซึม เยื่อหุ้มเซลล์นิวเคลียส และไซโทพลาสซึม รวมกัน เรียกว่า โพรโทพลาซึม