ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

สารผสม & สารประกอบ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

R00077
ชื่อหนังสือ สารผสม & สารประกอบ
ผู้แต่งAlastair Smith แปลโดย ลัดลาวัลย์ ผดุงทรัพย์
สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คพับลิเคชัน จำกัด
พิมพ์ครั้งที่ 2 ปีที่พิมพ์ 2547
จำนวนหน้า 64 หน้า
ราคา195 บาท
ISBN 974-9656-52-0

ในหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับสสารต่างๆบนโลกใบนี้ ถ้าอ่านแล้วผู้อ่านจะมีความรู้เกี่ยวกับสารผสมและสารประกอบ ทั้งจากทะเลและอากาศ จนกระทั่งถึงพลาสติกและเชื้อเพลิง ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะอธิบายความรู้เกี่ยวกับวิชาเคมีแขนงนี้อย่างชัดเจน รวมทั้งแนวคิดที่สำคัญทางเคมี เช่น การสร้างพันธะ และค่า pH
หากผู้ที่สนใจเกี่ยวกับวิชาแขนงว่าด้วยวิชาเคมีแล้วหละก็มาหาอ่านได้ที่ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ได้นะคะที่ห้องสมุดยินดีต้อนรับทุกเวลาค่ะ

ตัวอย่างเนื้อหาบางส่วน
น้ำมันดิบ

การเกิดน้ำมันและก๊าซ
น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงดึกดำบรรพ์ เกิดขึ้นจากซากสิ่งมีชีวิตระดับจุลภาคที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลนานนับล้านปีมาแล้ว เมื่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ตายลง ร่างกายจะจมลงก้นทะเลและถูกฝังในพื้นทรายและโคลนเมื่อชั้นของทรายและโคลนทับถมกันและกลายเป็นหิน สิ่งมีชีวิตเล็กๆเหล่านี้จะเน่าเปื่อยและเกิดเป็นน้ำมันและก๊าซ