ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600308  คู่มือ  powerpoint  2010 ฉบับสมบูรณ์

 

พรรณไม้งามตามวรรณคดีไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รหัสหนังสือ  R001521

ชื่อหนังสือ  พรรณไม้งามตามวรรณคดีไทย

ชื่อผู้แต่ง  ธัญญาภรณ์  ภู่ทอง

สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช

พิมพ์ครั้งที่  1 ปีที่พิมพ์  มกราคม  2552

ราคา 1200 บาท   จำนวนหน้า  63 หน้า

วรรณคดีไทยผู้แต่งประพันธ์ต้ยวสำนวนไพเราะมีทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง  ผู้ต่ามักจะสอดแทรกพรรณนาชมธรรมชาติโดยเฉพาะการชื้นชมพรรณไม้นานาพันธุ์  ด้วยสำนวนพรรณนาโวหารอย่างลึกซึ้งกินใจทำให้เห็นสภาพความความเป็นอยู่ของธรรมชาติอันงดงาม  

พรรณไม้งามตามวรรณคดีไทย  เป็นหนังสือที่รวบรวมเอาดอกไม้ที่สวยงามจากวรรคดีหลายๆเรื่อง มารวมไว้ในหนังสือเล่มนี้  เช่น  ดอกไม้ตามวรรณคดีไทยจากกาพย์เห่เรือ  กาพย์ห่อโครงประพาสธารทองแดง  รามเกียรติ์  อิเหนา  ขุนช้างขุนแผน  พระอภัยมณี  นิราศสุพรรณ  และอื่นๆอีกมากมาย

เรื่อง  พรรณไม้งามนานาพันธุ์

กล้วยไม้  เป็นต้นไม้ที่มีกำเนิดในป่า  ค้นพบตามป่าธรรมชาติ  มีดอกสวยงามมากทั้งสีสันและลักษณะ  นับเป็นราชินีแห่งดอกไม้กล้วยไม้ของไทยมีนับเป็นพันชนิด  จากสกุลมากมาย  กล้วยไม้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นประเภทใหญ่ๆคือเป็นประเภทอิงอาศัย  คือเกาะไม้ยืนต้นและขึ้นบนดิน ซอกหิน  ลักษณะที่เด่นของรากคือ  ระบบรากเป็นรากอากาศใช้รากยึดเกาะ  ขยายพันธ์ด้วยเมล็ดที่อยู่ในฟักและแยกหน่อ  ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  และผสมพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นมากมาย